BULETIN INFORMATIV

3. ANUNȚ SPORT PENTRU TOȚI

2. Anunț publicitar din 03.12.2019

 

Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A demarează în perioada 03.12.2019 - 09.12.2019 procedura de achiziție pentru serviciile de tabere pentru copii – “Tabăra de pregătire sportivă – ediția 1”.


Pentru a consulta documentația de atribuire și a vă înscrie în selecția de oferte vă rugăm să descarcați documentele de mai jos:

 

a. Anunt de participare

b. Fisa de date a achiziției

c. Caiet de sarcini

d. Model contract

e. Formulare

 

Documentația de atribuire este disponibilă la adresa de contact a autorității contractante, pe site cmsptb.ro sau poate fi solicitată la adresa de e-mail office@cmsptb.ro

 

1. ANUNȚ SPORT PENTRU TOȚI

Contact

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#